KONEIDEN MYYNTI - VUOKRAUS - RAHOITUS

 

OTA YHTEYTTÄ

+358 50 590 8899

myynti@kalustomestarit.fi

KALUSTOMESTARIT

 • Facebook Kalustomestarit

©Kalustomestarit Suomi Oy 2019

KONEIDEN RAHOITUS

Vuokraus

(Huoltoleasing)

 • Huoltoleasingissä asiakas vuokraa valitsemansa laitteen käyttöönsä sovituksi ajaksi ja sovitulla käyttömäärällä.

 • Vuokra on kiinteä sopimuskauden ajan ja sisältää ylläpidon.

 • Vuokrakauden jälkeen laite palautetaan vuokranantajalle.

 • Huolto ja jäännösarvoriskit ovat vuokranantajalla.

Rahoitusleasing

 • Rahoitusleasingissä asiakas vuokraa valitsemansa laitteen käyttöönsä sovituksi ajaksi ilman ylläpitopalveluita.

 • Pääomavuokra on kiinteä sopimuskauden ajan ja ylläpidon kulut syntyvät huoltojen ja korjausten yhteydessä.

 • Vuokrakauden jälkeen asiakas osoittaa ostajan laitteelle ja vastaa laitteen jäännösarvosta.

Osamaksukauppa

 • Osamaksussa asiakas ostaa valitsemansa laitteen ja ostoksen maksu tapahtuu rahoituskauden aikana.

 • Osamaksu sisältää usein suuremman ensimmäisen ja viimeisen maksuerän.

Kasvulle rahoitusta: Sale and lease back - järjestelyt

 • Sale and lease back -sopimuksella asiakas myy kohteen rahoitusyhtiölle ja vuokraa sen takaisin.

 • Sale and lease back -järjestelyssä on tavallisesti vain kaksi osapuolta, rahoittaja ja asiakas.

 • Järjestelmässä kohteen myyjä ja vuokralleottaja on yksi ja sama yritys sekä muodollisesti että asiallisesti.

 • Tunnusomaista sale and lease back -järjestelylle on, että asiakas omistaa alun alkaen kohteen, työkoneet joka on hänen hallinnassaan ja käytössään ja joka myös pysyy hänen käytössään koko rahoitusjärjestelyn ajan

Hyödyt:

 • Vapauttaa taseesta varoja yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseen.

 • Mahdollistaa kaluston kirjanpitoarvon ja markkina-arvon erotuksen tulouttamisen.

 • Vähentää kaluston ylläpitoon liittyvää hallintatyötä merkittävästi.

 • Yhteismitallistaa käytön elinkaarenkustannukset.

 • Kulujen budjetoitavuus lisää ennakoitavuutta.

Tutustu alla olevaan taulukkoon, josta näet eri rahoitusratkaisujen ominaisuudet